Neumm

Odborný časopis o evropské medicíně

NOVINKY

Novinky v léčbě neplodnosti. Inositol v kombinaci s kyselinou listovou obnovují ovulaci a fertilitu. Přispívá suplementace vitaminů B6, B12 a hořčíku. (více)
CLOGIN - první vaginální výplach výplach s protizánětlivým účinkem na přírodní bázi byl uveden na trh v České republice. Poševní výplach CLOGIN ulevuje od svědění a pálení při vaginálních zánětech a mykózách díky obsahu přírodních látek (gel z Aloe vera, terpinen 4-ol) a kyseliny borité. (více)
Vaginální krém VITAgyn C s trojím účinkem v léčbě a prevenci bakteriálních vaginóz, byl uveden v České republice. Účinnost VITAgynu C v léčbě a prevenci opakovaných bakteriálních vaginóz byla ověřena v klinické studii v Itálii. (více)

O STRÁNKÁCH

Přečtěte si více o stránkách NEUMM a možnostech, které Vám nabízí.
Přečtěte si více o společnosti MedNews, s.r.o.

REKLAMA

 

SPŘÁTELENÉ PORTÁLY

MedNews
PharmNews

Novinky / Účinnost aliskirenu - v léčbě hypertenze v monoterapii i v kombinaci s diuretikem

Účinnost aliskirenu - v léčbě hypertenze v monoterapii i v kombinaci s diuretikem

Nová data prezentována na Výročním vědeckém kongresu American Society of Hypertension (ASH 2006) v New Yorku ukázala 24-hodinovou účinnost aliskirenu - prvního perorálního inhibitoru reninu - v léčbě hypertenze v monoterapii i v kombinaci s diuretikem.

Nová data prezentována na Výročním vědeckém kongresu American Society of Hypertension (ASH 2006) v New Yorku ukázala 24-hodinovou účinnost aliskirenu v léčbě hypertenze v monoterapii i v kombinaci s hydrochlorothiazidem.

Rasilez® (aliskiren, Novartis) je prvním přímým perorálně účinným inhibitorem reninu.

Rasilez byl rovněž testován v kombinaci s inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů. Tolerabilita aliskirenu byla srovnatelná s placebem jak v monoterapii tak při kombinaci s běžně užívanými kardiovaskulárními preparáty a antidiabetiky.

Pokud bude Rasilez schválen k terapii hypertenze, budou mít lékaři i nemocní po cca 10 letech k dispozici prvního zástupce nové skupina antihyperteziv.

Randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě slepá multicentrická studie s aliskirenem 150 mg, 300 mg, anebo 600 mg jednou denně oproti placebu prokázala ambulatorním monitorováním systolického a diastolického tlaku významné snížení hypertenze po celých 24 hodin (p<0.0001). TPR (trough-to-peak ratio) pro diastolický tlaku u Rasilezu 300 mg byl 0,98, u Rasilez 150 mg 0,64 a u Rasilezu 600 mg 0,86.

Randomizovaná dvojitě slepá 8-týdenní studie u 2776 hypertoniků dostávalo Rasilez 75 mg, 150 mg anebo 300 mg v různých kombinacích s HCTZ anebo s placebem. Rasilez oproti placebu v monoterapii i v kombinaci s diuretikem významně snožoval systolický (p<0.0001) i diastolický krevní tlak (p<0.0002).

Kombinace Rasilezu 300 mg s HCTZ 25mg byla nejúčinnější co do počtu pacientů, jenž dosáhli cílového krevního tlaku (diastolický TK 90 mmHg a/nebo pokles TK nejméně o 10 mmHg).

  Zpět

HLEDÁNÍ

REKLAMA