Neumm

Odborný časopis o evropské medicíně

NOVINKY

Novinky v léčbě neplodnosti. Inositol v kombinaci s kyselinou listovou obnovují ovulaci a fertilitu. Přispívá suplementace vitaminů B6, B12 a hořčíku. (více)
CLOGIN - první vaginální výplach výplach s protizánětlivým účinkem na přírodní bázi byl uveden na trh v České republice. Poševní výplach CLOGIN ulevuje od svědění a pálení při vaginálních zánětech a mykózách díky obsahu přírodních látek (gel z Aloe vera, terpinen 4-ol) a kyseliny borité. (více)
Vaginální krém VITAgyn C s trojím účinkem v léčbě a prevenci bakteriálních vaginóz, byl uveden v České republice. Účinnost VITAgynu C v léčbě a prevenci opakovaných bakteriálních vaginóz byla ověřena v klinické studii v Itálii. (více)

O STRÁNKÁCH

Přečtěte si více o stránkách NEUMM a možnostech, které Vám nabízí.
Přečtěte si více o společnosti MedNews, s.r.o.

REKLAMA

 

SPŘÁTELENÉ PORTÁLY

MedNews
PharmNews

Časopis

Časopis NEUMM 1-4/4/2017

Odborný časopis

Nedostatek vitaminu D v nově poznávaných souvislostech
as. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Význam vitaminu D pro lidské zdraví
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., MUDr. Karolína Broulíková
III. interní klinika 1.LF UK Praha a ÚVN, Praha

Význam vitaminu D v gynekologii
MUDr. Svatava Žalmanová
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

Jednorázové podání vysoké dávky vitaminu D3 zvyšuje sérovou hladinu antimulleriánskeho hormonu u mladých žen
Redakční článek

Sérové hladiny vitaminu D a prevence karcinomu prsu v průběhu 5 let
Redakční článek

Vitamin D u dětí a dospívajících
MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Vitamin D z pohledu dermatologa
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

Vitamin D a jeho role v léčbě osteoporózy
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP, Olomouc

Vitamín D a sclerosis multiplex – prevence nebo léčba?
Mgr. Kateřina Langmaierová, oddělení klinické farmacie, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem
MUDr. Marta Vachová, MS centrum, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z.

Vitamín D a poruchy metabolismu glukózy
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vitamín D v kontexte psychiatrických porúch
MUDr. Ivan André, PhD., MHA
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Staré Mesto

Randomizovaná klinická studie srovnávající účinnost denního, týdenního a měsíčního podávání vitaminu D3
Redakční článek

Vitamín D ve světle nových poznatků o chronickém onemocnění ledvin – minerálové a kostní nemoci
MUDr. Jan Vachek
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha

Vitamin K (nejen) v těhotenství
MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA, Ing. K. Dunovská, Ing. E. Klapková, Ph.D.,
Ing. M. Pechová a prof. MUDr. R. Průša, CSc.
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF a FN v Motole, Praha

Bezpečnost a účinnost nitroděložní kuličky IUB™ SCu300B MIDI – aktuální data na základě rozsáhlého používání (srpen 2017)
Redakční článek

Kombinace biologicky dostupných izoflavonů a probiotik zlepšují stav kostí a metabolizmus estrogenu u postmenopauzálních žen s osteopenií: randomizovaná kontrolovaná studie
Redakční článek

Kombinace izoflavonů z jetele lučního a probiotik silně tlumí vazomotorické symptomy menopauzy
Redakční článek

Randomizovaná kontrolovaná klinická studie srovnávající účinnost a bezpečnost 30 000 IU vitamínu D3 jednou týdně a 1 000 IU vitamínu D jednou denně u pacientů s deficiencí vitamínu D
Redakční článek  Zpět

HLEDÁNÍ

REKLAMA